fbpx

Metaforinės Kortos

Naudojimo Taisyklės

1.    BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šios naudojimosi taisyklės kartu su visomis kitomis papildomomis sąlygomis ir informacija, kuri gali būti teikiama teikiant prekes bei paslaugas (toliau – Taisyklės), yra laikomos tarp Reda Slavinskaitė, asmens kodas 47703251381, Individualios veiklos nr: 780003, adresas: Taikos pr. 107, Kaunas, Lietuva (toliau – Bendrovė), kaip elektroninės parduotuvės metaforineskortos.lt ir administratorės (toliau – El. Parduotuvė), ir Jūsų, kaip El. Parduotuvės naudotojo, sudaryta privaloma sutartimi, kuri reglamentuoja Jūsų naudojimąsi bei prekių pirkimą El. Parduotuvėje, tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Jums užsakant ir įsigyjant Bendrovės siūlomas prekes (toliau – Prekės).
  2. Naudodamiesi El. Parduotuve Jūs sutinkate laikytis visų šių Taisyklių nuostatų. Jeigu nesutinkate su šia bet kuria iš šių nuostatų, Jūs neturite teisės naudotis El. Parduotuve ir/arba kitomis Bendrovės teikiamomis paslaugomis.
  3. Taisyklės santykiams tarp Jūsų ir Bendrovės pradedamos taikyti nuo to momento, kai Jūs pradedate naudotis El. Parduotuve ir/arba Bendrovės teikiamomis paslaugomis.

2.    REGISTRACIJA EL. PARDUOTUVĖJE

  1. Prieš pradedant naudoti El. Parduotuvę Jūs privalote užsiregistruoti, užpildant registracijos anketą. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos asmenins duomenis vardą, pavardę, el. pašto adresą, prekių pristatymo adresą bei telefono numerį. Bendrovė taip pat gali nurodyti kitus asmens duomenis, kuriuos turėsite pateikti, kad galėtumėte naudotis Bendrovės teikiamomis prekėmis ir/ar paslaugomis.
  2. Jūs esate atsakingi, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jokiais atvejais negalite pateikti neteisingų duomenų ir (arba) duomenų, kurie nėra Jūsų.
  3. Jūs privalote susikurti individualius prisijungimo duomenis, juos saugoti paslaptyje ir neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Jūs esate visiškai atsakingas už savo sukurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą ir saugumą.
  4. Jei norite pirkti El. Parduotuvėje, turite būti ne jaunesni kaip 16 metų. Tuo atveju, jeigu esate jaunesnis nei 16 metų, Jūs privalote turėti savo tėvų, globėjų ar kitų už Jus atsakingų asmenų leidimą.

3.    INFORMACIJA APIE JUS

  1. Asmens duomenų tvarkymas Bendrovės veikloje bei slapukų patalpinimas yra reguliuojamas mūsų privatumo politikos nuostatomis.

4.    PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

  1. Sutartis tarp Jūsų ir Bendrovės laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs suformuojate užsakymą El. Parduotuvėje, pateikiate duomenis reikalingus sutarčiai sudaryti, užsakymui pristatyti, paspaudžiate nuorodą „Pirkti“;

5.    JŪSŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  1. Jūs turite teisę pirkti Prekes El. Parduotuvėje iš Pardavėjo laikydamasis šių Taisyklių ir kitose El. parduotuvės informacijos skiltyse nustatytos tvarkos.
  2. Jūs privalote sumokėti už Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  3. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti.
  4. Jūs įsipareigojate priimti užsakytas Prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą, prie kurios pridedamas papildomas iki 5 eurų Prekių užsakymo paslaugos (pristatymo) mokestis. Galutinė mokėtina kaina, įskaitant visus mokėtinus mokesčius, nurodoma Jums patvirtinus užsakymą.
  5. Jūs turite teisę grąžinti netinkamos kokybės Prekes, kai Prekės yra pažeistos ar jų galiojimas pristatymo dieną yra pasibaigęs.

6.    BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS

  1. Jei Jūs bandote pakenkti El. Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, ar kitaip nesilaikote šių Taisyklių bei kitų Bendrovės pateikiamų nuostatų, Bendrovė gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Jūsų galimybę naudotis El. Parduotuve arba panaikinti Jūsų registraciją.
  2. Bendrovė, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti El. Parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešus Jums.
  3. Bendrovė gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas bet kuriuo metu. Kiekvieną kartą norėdamas apsipirkti El. Parduotuvėje, privalote susipažinti su Taisyklėmis ir jomis vadovautis.
  4. Bendrovė turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų Prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią kainą, kurią pasiekus Jūsų užsakymas bus priimtas ir vykdomas.
  5. Bendrovė įsipareigoja pristatyti Jūsų užsakytas Prekes nurodytu adresu, vadovaujantis Taisyklių 10 skyriuje nurodytomis sąlygomis.
  6. Bendrovė dėl svarbių aplinkybių negalėdama pristatyti Jūsų užsakytos Prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę Prekę. Jums atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią Prekę, Bendrovė įsipareigoja grąžinti Jūsų sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
  7. Jums pasinaudojus Prekių grąžinimo teise, Bendrovė įsipareigoja grąžinti Jums sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo grąžinamos Prekės gavimo dienos.

7.    PREKIŲ UŽSAKYMAS

  1. El. Parduotuvėje Jūs internetu galite pateikti užsakymus bei apsipirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
  2. Visos prekių kainos El. Parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.

8.    TREČIŲJŲ ASMENŲ PASLAUGOS

  1. Tam, kad Bendrovė gautų Jūsų mokėjimus bei Jums pristatytų nusipirktas Prekes, Bendrovė naudojasi trečių asmenų paslaugomis. Šie asmenys, kurie nėra susiję su Bendrove, vadovaujasi savo pačių taisyklėmis bei sąlygomis. Bendrovė jokiais atvejais nėra atsakingi už šių trečiųjų asmenų rodomą turinį ar teikiamas paslaugas.
  2. Bendrovė jokiais atvejais nėra atsakinga už bet kokią žalą ar nuostolius, susijusius su trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis, nesvarbu, ar tai mokėjimo, pristatymo, platinimo ar bet kokios kitos paslaugos atliekamos trečiųjų asmenų. Todėl Bendrovė labai rekomenduoja ir reikalauja, kad Jūs atidžiai perskaitytumėte visas taisykles bei sąlygas, kurias nustato tretieji asmenys, ir jomis vadovautis.
  3. Bet kokios pretenzijos, skundai, klausimai, pastebėjimai ar kaltinimai, susiję su trečiųjų asmenų paslaugomis, veikimu ar neveikimu, turi būti adresuojami tiesiogiai tik šiems tretiesiems asmenims ir jokiais atvejais ne Bendrovei.

9.    ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

  1. Apmokėti Prekes Jūs galite naudodamiesi el. bankininkyste per bankus: „Luminor“, „Swedbank“, „Citadele“, „SEB“ ir „Šiaulių bankas“.
  2. Už Prekes galite atsiskaityti ir bankų išduotomis „VISA“, „MasterCard“ debetinėmis bei kreditinėmis kortelėmis.
  3. Jums už Prekes apmokėjus naudojantis el. bankininkyste per aukščiau nurodytus bankus ar tiesiogiai suvedant mokėjimo kortelės duomenis ir užsakytų Prekių negavus, dėl nuo mūsų nepriklausančių priežasčių, taip pat Jums pažeidus šias Taisykles, atlikti mokėjimai nėra grąžinami.
  4. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą nedelsiant nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Užsakymas yra pradedamas vykdyti tik gavus Jūsų pilną apmokėjimą už Prekes ir pristatymą.
  5. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per nurodytą laiką, užsakymas atšaukiamas.

10.          PREKIŲ PRISTATYMAS/ATSIĖMIMAS

  1. Jūs, užsakydamas Prekes, galite pasirinkti Prekių pristatymo būdą, t. y. pasinaudoti kurjerio (mūsų arba trečiojo asmens) teikiama Prekių pristatymo paslauga.
  2. Jūs, užsakymo metu pasirinkę Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigojate nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą.
  3. Jūs įsipareigojate Prekes priimti pats arba užsakymo sudarymo metu nurodyti asmenį, kuris atsiims Prekes. Tuo atveju, kai Jūs (ar nurodytas kitas asmuo) Prekių priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Jūs neturite teisės reikšti Bendrovei pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  4. Prekių pristatymo mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į Jūsų pateikto užsakymo dydį ir pristatymo vietą:
   1. Prekių pristatymui į visus Lietuvos miestus yra skaičiuojamas papildomas iki 5 Eur (su PVM) transportavimo mokestis. Kaina – 3 eur siunčiant paštomatu, ir 5 eur siunčiant kurjeriu.
   2. Prekių pristatymui į Kuršių Neriją yra skaičiuojamas papildomas transportavimo mokestis.
  5. Jums pateikus užsakymą, jis pristatomas ateinančią dieną po apmokėjimo (išskyrus savaitgalius). Galimybės pasirinkti pristatymo laiką nėra. Pateikus užsakymą į kitus Lietuvos miestus darbo dienomis iki 12 val., Bendrovė ar trečiasis asmuo Prekes pristato per 1-3 darbo dienas. Iškilus nesklandumams ar Prekių trūkumui, Bendrovė nedelsiant praneša Jums apie galimą ilgesnį Prekių pristatymo terminą ir, jei Jus tai tenkina, Bendrovė toliau vykdo užsakymo pristatymą. Tuo atveju, jeigu Bendrovės pateiktas ilgesnis Prekių pristatymo terminas Jūsų netenkina, pateiktas užsakymas yra atšaukiamas ir Jūsų sumokėta pinigų suma grąžinama šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
  6. Visais atvejais Bendrovė atleidžiama nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Jums nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Jūsų kaltės arba dėl nuo Bendrovės nepriklausančių aplinkybių.
  7. Bendrovė nėra atsakinga dėl bet kokio veiksmo, neveikimo ar įvykio nuo to momento, kai Prekės buvo perduotos prekių pristatymo paslaugas teikiančiai įmonei (kurjeriui). Tuo atveju, jeigu pakuotė, kurią Jūs gavote turi išorinių defektų, Jūs apie tai turite informuoti kurjerį Prekių pristatymo metu.
  8. Prekių pateikimo Jums ar Jūsų įgaliotam asmeniui metu Jūs (ar Jūsų įgaliotas asmuo) privalote kartu su Pardavėju arba Jums pristačiusiu Prekes kurjeriu patikrinti siuntos ir Prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo–priėmimo dokumentą. Jums pasirašius siuntos perdavimo–priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta bei Prekės yra perduotos tinkamos kokybės, Prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei Prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų nėra.
  9. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista, Prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar Prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Jūs privalote tai pažymėti siuntos perdavimo–priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo kurjeriui (trečiajam asmeniui), surašyti laisvos formos siuntos ir/ar Prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Neatlikus tokių veiksmų Bendrovė yra atleidžiama nuo atsakomybės prieš Jus dėl Prekių pažeidimų, kokybės, komplektacijos, pakuotės pažeidimų, kurių Jūs nepažymėjote Prekės pristatymo dokumente.

11.          PREKIŲ TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

  1. Kiekvienos Bendrovės parduodamos Prekės savybės yra bendrai nurodomos prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme.

12.          PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

  1. Nekokybiškų Prekių grąžinimo atveju, Bendrovė įsipareigoja pasiimti nekokybiškas Prekes ir jas pakeisti analogiškomis prekėmis. Tuo atveju, kai Bendrovė neturi analogiškų Prekių, ši įsipareigoja grąžinti Jums už prekes sumokėtus pinigus.
  2. Apie nekokybiškas Prekes ar įvykusią klaidą būtina informuoti el. paštu [email protected] tą pačią kalendorinę dieną, kai Prekės yra pristatomos.
  3. Grąžinant ar keičiant E. Parduotuvėje įsigytas Prekes, Jūsų paprašysime užpildyti pateiktą Prekių grąžinimo ar keitimo raštą.
  4. Atsižvelgiant į Bendrovės siūlomų Prekių rūšį, Jūs tą pačią kalendorinę dieną nuo Prekių pristatymo dienos, turite teisę pareikšti Bendrovei pretenziją dėl vėliau pastebėtų ir aktais užfiksuotų neatitikimų. Šiuo atveju Bendrovė įsipareigoja išnagrinėti pretenziją per 1 (vieną) darbo dieną ir, esant pagrįstai pretenzijai, pakeisti jas atitinkančiomis kokybės reikalavimus prekėmis arba grąžinti už Prekes sumokėtus pinigus.
  5. Pinigai už grąžintas Prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.
  6. Prekių gražinimo sąlygos nėra taikomos:
   1. Jei prekės buvo apgadintos.
   2. Kai supakuotos prekės po pristatymo buvo išpakuotos ir yra netinkamos grąžinti.

13.          ATSAKOMYBĖ

  1. Jūs esate visiškai atsakingas už pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių asmens duomenų, Bendrovė neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Jūsų patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
  2. Jūs esate atsakingas už veiksmus, atliktus naudojantis El. Parduotuve naudojantis Jūsų sukurta paskyra.
  3. Bendrovė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Jūs, neatsižvelgdamas į Bendrovės rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažinote su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  4. Bendrovė neatsako už tai, kad El. Parduotuvėje esančios Prekės spalva, forma ar kitas parametras gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų ir spalvos.
  5. Bendrovė nėra atsakinga už tai, kad Jūs negalėjote tinkamai pasinaudoti El. Parduotuvės teikiamomis paslaugomis dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės.
  6. Bendrovė nėra atsakingi prieš Jus ar bet kokį trečiąjį asmenį už bet kokio dydžio ar pobūdžio Jūsų arba trečiųjų šalių žalą ar nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, tiesioginę ar netiesioginę bei turtinę ar neturtinę žalą arba nuostolius, susijusią deliktinę ar sutartinę atsakomybę, negautas pajamas ar pelną, netesybas (baudą, delspinigius), taip pat nuostolius bet kokiu būdu susijusius su normalios verslo veiklos sutrikdymu.
  7. Bendrovė nėra atsakinga už kitų svetainių nuorodų ar turinio, nukreipto į El. Parduotuvę, padarytą žalą ar nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, susijusius su kompiuteriniais virusais, kurie gali užkrėsti įrenginį, programinę įrangą, duomenis ar kitą nuosavybę. Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų naudojimąsi El. Parduotuve, naršymą joje ar bet kokios informacijos ar duomenų atsisiuntimą iš El. Parduotuvės.
  8. Bendrovė neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per El. Parduotuvėje esančias nuorodas.
  9. El. Parduotuvėje pateiktos informacijos Jūs neturėtumėte priimti tiesiogiai ar pažodžiui, neatsižvelgiant į kontekstą, pateikiamas sąlygas bei aprašymus. Didžiausia teisės aktų leidžiama apimtimi mes apsiribojame visą atsakomybę dėl suteikiamų garantijų ar sąlygų, susijusių su šios El. Parduotuvės veikla.
  10. Bendrovė taip pat neprisiima atsakomybės, jeigu Jūs nepriimate užsakytų Prekių ne dėl Bendrovės kaltės (neatidarote durų, neatsiliepiate į telefono skambutį ir kt.), jeigu El. Parduotuvė neveikia dėl techninių gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių ne dėl Bendrovės kaltės, jeigu neveikia banko mokėjimų kortelių tvarkymo sistema ar elektroninės bankininkystės sistema dėl techninių gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių.
  11. Jūs atsakote už registracijos El. parduotuvėje duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų registracijos duomenimis, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

14.          INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

  1. Bet koks turinys (prekių ženklai, pavadinimai, dizainas ir kt.) paskelbtas El. Parduotuvėje, taip pat mūsų siūlomos Prekės, yra ginamas autorių ar kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis. Jūs negalite šio turinio naudoti komerciniais tikslais ar bet kokiais kitais tikslais.

15.          INFORMACIJOS SIUNTIMAS

  1. Bendrovė visus pranešimus siunčia Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
  2. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate El. Parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

16.          BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  2. Bet koks ginčas yra sprendžiamas derybų būdu. Nepavykus išspręsti ginčo aukščiau nurodytu būdu, jis turi būti sprendžiamas naudojantis Europos Komisijos prižiūrima Elektronine ginčų sprendimo sistema [https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LT].
  3. Bendrovė bet kuriuo metu gali pakeisti šias Taisykles, o kiekvienas pakeitimas įgauna galią nuo jo paskelbimo El. Parduotuvėje momento. Jūs prisiimate visą atsakomybę dėl susipažinimo su šiomis Taisyklėmis kiekvieną kartą, kai naudojatės El. Parduotuve ar perkate joje siūlomas Prekes. Prekės šiose Taisyklėse reiškia bet kokias prekes, kurias įmanoma nusipirkti naudojantis El. Parduotuve.
lt_LT